Ανακοινώσεις

08/11/2023: Συγκρότηση Επιτροπών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ., για το έτος 2024 και ορισμό των μελών τους με διαδικασία κλήρωσης.
22/06/2023: Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
19/06/2023: Εκλογικοί κατάλογοι και πρακτικά ανακήρυξης υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου - με τον αναπληρωτή του- των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π., στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
08/05/2023: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
31/03/2023: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
08/03/2023: Συλλυπητήριο μήνυμα
07/11/2022: Συγκρότηση Επιτροπών της Σχολής Επιστημών Αγωγής και ορισμός των μελών τους με διαδικασία κλήρωσης, για το έτος 2023
05/07/2022: ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
05/07/2022: ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
31/05/2022: Προκηρύξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου των δύο Τμημάτων της Σχολής
21/12/2021: Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
01/12/2021: Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
01/12/2021: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
09/11/2021: Συγκρότησης Επιτροπών της ΣΕΑ του Δ.Π.Θ., για το έτος 2022
08/07/2021: Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
14/12/2020: Συλλυπητήρια Ανακοίνωση για το θάνατο του Ι. Βασιλαράκη
23/10/2020: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών των Επιτροπών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ
05/10/2020: Χρηματικά Βραβεία από την Εστία Ναυτικών
05/10/2020: Οδηγίες προστασίας από COVID-19
31/08/2020: Προκήρυξη Υποτροφιών για το ακ. έτος 2020-21, του Εκκλησιαστικού Ιρύματος "Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας"
24/07/2020: Αποτελέσματα εκογικής διαδικασίας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ

Παλαιότερες ανακοινώσεις...

Add to Google