Ενημέρωση απότο Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σας αποστέλλει τις προσκλήσεις των δυο θερινών σχολείων που οργανώνουμε με θέμα τη Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας και Ψυχικής Υγείας στο Μέτσοβο (20-25 Αυγούστου 2017) και τις Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή στο Πήλιο (24-30 Ιουλίου 2017).Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας και Ψυχικής Υγείας

Πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/LaQualAp2017

Οπτικές και Συμμετοχικές Μέθοδοι Έρευνας για την Κοινωνική Αλλαγή

Πληροφορίες: https://summer-schools.aegean.gr/SocViPar2017


08-05-2017 (amastro)