Ανακοίνωση - Πρόσκληση σε θερινά Σχολεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου