Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών των Επιτροπών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ