Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών.pdf


01-12-2021 (shatzop)