Αίθουσες - Αμφιθέατρα

Η Γενική Συνέλευση της Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ. στην αρ. 1/26-11-2008 συνεδρίασή της, αποφάσισε να παραχωρήσει τις 4 αίθουσές της για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμήματά της ως ακολούθως:

 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

ΗΜΕΡA

Αμφιθέατρο Κ. Καραθεοδωρή

Αίθουσα Η/Υ ΠΡΟΚΑΤ

Αίθουσα Α ΠΡΟΚΑΤ

Αίθουσα 3α 1ος ορ.Παλ.Κτιρ.

 

229 θέσεων

20 καθισμάτων

190 θέσεων

20 καθισμάτων

Δευτέρα

8:30-21:00

8:30-21:00

#

#

Τρίτη

15:00-21:00

15:00-21:00

8:30-15:00

8:30-15:00

Τετάρτη

8:30-21:00

8:30-21:00

#

#

Πέμπτη

#

#

8:30-21:00

8:30-21:00

Παρασκευή

#

#

8:30-21:00

8:30-21:00

 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

 

ΗΜΕΡA

Αμφιθέατρο Κ. Καραθεοδωρή

Αίθουσα Η/Υ ΠΡΟΚΑΤ

Αίθουσα Α ΠΡΟΚΑΤ

Αίθουσα 3α 1ος ορ.Παλ.Κτιρ.

 

229 θέσεων

20 καθισμάτων

190 θέσεων

20 καθισμάτων

Δευτέρα

#

#

8:30-21:00

8:30-21:00

Τρίτη

8:30-15:00

8:30-15:00

15:00-21:00

15:00-21:00

Τετάρτη

#

#

8:30-21:00

8:30-21:00

Πέμπτη

8:30-21:00

8:30-21:00

#

#

Παρασκευή

8:30-21:00

8:30-21:00

#

#

 

 

Στο υπόγειο του νέου κτιρίου ευρίσκεται η αίθουσα «ΘΕΜΕΛΙΟ» χωρητικότητας 50 περίπου θέσεων, η οποία διατίθεται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.