Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών ΑγωγήςΑνακοινώσεις Κοσμητείας

05/12/2019: Πρόσκληση για τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ
13/11/2019: Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκλογής εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ
15/10/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για δημόσια κλήρωση για τον ορισμό των μελών Επιτροπών για τις ανάγκες της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ για το έτος 2020
10/10/2019: Εκλογή εκπροσώπου μεταπτυχιακού φοιτητή ως μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ
07/10/2019: Παροχή Χρηματικών Βραβείων σε φοιτητές από την Εστία Ναυτικών για το ακ. έτος 2018-2019
04/10/2019: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτροφιών ακ. έτουςς 2018-2019 από έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείρηση του Υπουργείου Παιδείας
27/09/2019: Εκλογές ανάδειξεις εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής ΕΠιστημών Αγωγής του ΔΠΘ
20/09/2019: Ανακοίνωση για εγγραφές πρωτοετών φοιτητών για το ακ. έτος 2019-2020
20/09/2019: Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το ακ. έτος 2020-2021
20/09/2019: Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

Περισσότερες ανακοινώσεις...