Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών ΑγωγήςΑνακοινώσεις Κοσμητείας

31/05/2022: Προκηρύξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου των δύο Τμημάτων της Σχολής
21/12/2021: Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
01/12/2021: Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
01/12/2021: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
09/11/2021: Συγκρότησης Επιτροπών της ΣΕΑ του Δ.Π.Θ., για το έτος 2022
08/07/2021: Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
14/12/2020: Συλλυπητήρια Ανακοίνωση για το θάνατο του Ι. Βασιλαράκη
23/10/2020: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών των Επιτροπών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ
05/10/2020: Χρηματικά Βραβεία από την Εστία Ναυτικών
05/10/2020: Οδηγίες προστασίας από COVID-19

Περισσότερες ανακοινώσεις...