Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Αγωγής

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών ΑγωγήςΑνακοινώσεις Κοσμητείας

08/03/2023: Συλλυπητήριο μήνυμα
07/11/2022: Συγκρότηση Επιτροπών της Σχολής Επιστημών Αγωγής και ορισμός των μελών τους με διαδικασία κλήρωσης, για το έτος 2023
05/07/2022: ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
05/07/2022: ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
31/05/2022: Προκηρύξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου των δύο Τμημάτων της Σχολής
21/12/2021: Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
01/12/2021: Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
01/12/2021: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.
09/11/2021: Συγκρότησης Επιτροπών της ΣΕΑ του Δ.Π.Θ., για το έτος 2022
08/07/2021: Ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.

Περισσότερες ανακοινώσεις...