Συνδέσεις

• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: www.duth.gr

• Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης: www.eled.duth.gr

• Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία: www.psed.duth.gr

• Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής www.lib.duth.gr