Εκλογικοί κατάλογοι και πρακτικά ανακήρυξης υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου - με τον αναπληρωτή του- των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π., στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 3 αρχεία:
1. 44980.-_.----.--..pdf
2. 52899.-_.----.--..pdf
3. 78858.-_.----.--..pdf


19-06-2023 (shatzop)