Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 67985.--_-_-_----.pdf1.pdf


22-06-2023 (shatzop)