Συγκρότηση Επιτροπών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.Θ., για το έτος 2024 και ορισμό των μελών τους με διαδικασία κλήρωσης.