Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δ.Π.ΘΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. 69997.pdf


24-04-2024 (shatzop)